Privacyverklaring

patrickloonstra.nl, gevestigd aan Verenigingstraat 25, 8012BA, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. En omdat dat netjes is én verplicht is, heb ik deze hier voor je opgesteld.

Contactgegevens

Zie: www.patrickloonstra.nl/contact

Persoonsgegevens die ik verwerk

Niet alles zal van toepassing zijn voor iedereen die iets met patrickloonstra.nl te maken heeft, de een zal enkel een paar artikelen lezen, een ander koopt een MapArt voor aan de muur en voor weer iemand help ik met branding en deisgn werk. Maar door alles bij elkaar te pakken, bestrijk ik iedereen.

patrickloonstra.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:
 • Voor- en achternaam om je netjes aan te spreken.
 • Adresgegevens om bestellingen heen te sturen.
 • Telefoonnummer om snel contact op te kunnen  nemen.
 • E-mailadres voor de communicatie.
 • IP-adres niet echt, ik sla wel wat statistieken op om de website te blijven verbeteren, maar het IP-adres wordt direct gecodeerd waardoor ik die niet meer kan zien. Niet bij iets als Google Analytics, maar een iegen gehoste versie van Matomo.
 • Gegevens over je activiteiten op onze website zoals internetbrowser, resolutie van je scherm en het soort apparaat waarmee je deze site bezoekt.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via hallo@patrickloonstra.nl, dan verwijder ik deze gegevens direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

patrickloonstra.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • patrickloonstra.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

patrickloonstra.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

patrickloonstra.nl kan jouw persoonsgegevens met verschillende delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. patrickloonstra.nl blijft verantwoordelijk dat deze verwerkingen zo goed mogelijk verloopt.

 • Moneybird, voor de verplichte administratie van de onderneming.
 • Mollie, om de betaling van de verkopen uit de webshop af te handelen en voor klanten om de factuur te kunnen betalen.
 • Mailerlite, voor het verzenden van nieuwsbrieven waar men zicht duidelijk zelf voor heeft aangemeld.
 • Google, want hier host ik mijn e-mail.
 • Siteground, hier host ik deze site, dus ook de database, en dus staan hier ook de bestellingen uit de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

patrickloonstra.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. patrickloonstra.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden of een item die je wilt kopen in het winkelmandje blijft staan om af te rekenen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik de site kan verbeteren op basis van hoe de bezoekers deze gebruiken.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door patrickloonstra.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@patrickloonstra.nl. Ben je geabboneerd op een nieuwsbrief die ik verzend, hier staat altijd onderaan een afmeldlink. Dan kun je het zelf gelijk regelen.

patrickloonstra.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

patrickloonstra.nl neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De computer waar ik op werk is voorzien van een sterk wachtwoord, als ik ook maar even niet in de buurt van de computer ben gaat deze op screensaver en is ie alleen maar te ontgrendelen met dat wachtwoord of mijn vingerafdruk, de hele harde schrijf en alle backs zijn versleuteld en ik verbind met het internet via mijn eigen internet verbinding. Thuis is dat via Tele2 en onderweg via een hotspot op de telefoon via T-Mobiel. Mocht ik ergens van wifi gebruik maken, dan maak ik gebruik van een VPN om veilig online te kunnen werken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me. Dan ga ik ondertussen mijn best doen alles zo veiklg mogelijk te houden. Voor mezelf, maar vooral ook voor jou.